Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN NỘI DUNG
Báo cáo Kiểm toán 2023 21/03/2024 Tải về
Giải trình LNST trên 5% sau kiểm toán
21/03/2024  
Tải về
Báo cáo tài chính quý 1/2023  19/04/2023 Tải về
Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2023 19/04/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 2/2023 + Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2023 20/07/2023 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 + Giải trình chênh lệch LNST bán niên + Giải trình LNST trên 5% sau kiểm toán 14/08/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 3/2023 + Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2023 19/10/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 4/2023 + Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2023 20/1/2024 Tải về
Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555