Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

STT KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Giải trình chênh lệch LNST quý 4.2022 19/01/2023 Tải về
2 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 19/01/2023 Tải về
3 Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 25/02/2021 Tải về
4 Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2021 30/06/2021 Tải về
5 Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 31/12/2020 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555