Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN NỘI DUNG
Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2023 19/10/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 3/2023 19/10/2023 Tải về
Các văn bản giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên 2023 14/08/2023 Tải về
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 14/08/2023 Tải về
Giải trình chênh lệch BCTC quý 2/2023 20/07/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 2/2023 20/07/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý I năm 2023 18/04/2023 Tải về
Giải trình 18/04/2023 Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 15/03/2023 Tải về
Giải trình chênh lệch LNST quý 4.2022 19/01/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 19/01/2023 Tải về
Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 25/02/2021 Tải về
Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2021 30/06/2021 Tải về
Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 31/12/2020 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555