Dầu DO 0,05S - Chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam

Dầu DO 0,05S - Chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Nhiên liệu Diesel mức IV (DO 0,05S) đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số: 005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở này được sửa đổi, bổ sung lần 02 theo Quyết định số 681/PLX-QĐ-TGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Nhiên liệu Diezen mức II (DO 0,05S) được quy định như sau:

Nguồn: Petrolimex

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555