Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

1. Văn bản liên quan Đại hội Cổ đông

STT THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petro Times 07/04/2022 Tải về
2 Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petro Times 07/04/2022 Tải về
3 Nghị quyết dự thảo ĐHCĐ thường niên năm 2022 16/03/2022 Tải về
4 Danh sách thành viên ứng cử Ban Kiểm soát 16/03/2022 Tải về
5 Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2022 của CTCP Petro Times 15/03/2022 Tải về

 

2. Tài liệu tham khảo cho cổ đông dùng trong ĐHCĐ

STT LOẠI VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Các văn bản mẫu dành cho Cổ đông dùng trong ĐHCĐ năm 2022 Tải về
2 Tài liệu tham khảo cho Cổ đông dùng trong ĐHCĐ năm 2022 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555