Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông dự kiến được tiến hành vào tháng 02/2022.

Công ty Cổ phần Petro Times sẽ có thư mời gửi tới các cổ đông.

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555