Năng lực Vận tải của Petro Times

Năng lực Vận tải của Petro Times

I. Danh sách đội xe vận tải của Petro Times

STT BIỂN KIỂM SOÁT DUNG TÍCH (LÍT) THÔNG TIN LÁI XE
1 34L-6784 13.465 Tạ Văn Quyết
SĐT: 0978.205.662
2 15C-22782 21.135

Phạm Văn Trượng

SĐT: 0343.871.788

3 15C-298.71 22.490 Phạm Văn Thuận
SĐT: 0832.429.968
4 15C-354.64 22.160 Tạ Văn Cường
SĐT: 0936.391.117
5 15R-150.97 44.550 Lê Văn Dũng
SĐT: 0968.277.785
6 15C-358.65 44.550 Lê Văn Dũng
SĐT: 0968.277.785
7 15R-154.24 42.600 Lê Văn Huy
SĐT: 0971.412.839
8 15H-006.34 42.600 Lê Văn Huy
SĐT: 0971.412.839
9 15R-154.39 30.045 Vũ Văn Dũng
SĐT: 0936.790.338
10 15C-120.13 17.950 Tạ Văn Khởi
SĐT: 0795.371.168
11 Sà lan chở dầu
HP-4736
100.000 Vũ Văn Thiềng
SĐT: 0972.380.442

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555