Công bố thông tin

Công bố thông tin

STT LOẠI VĂN BẢN CHỨNG NHẬN THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Công văn xác nhận tỷ lệ Sở hữu nước ngoài của UBCKNN 21/01/2022 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Petro Times 20/01/2022 Tải về
3

Văn bản chấp thuận việc CTCP Petro Times trở thành

công ty đại chúng của UBCKNN 

29/12/2021 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555